house orange.png

אם זו הפעם הראשונה שאתם מנגנים

אני ממליץ להתחיל עם הקלידים 

בית

לגיטרה יש 6 מיתרים

יש צוואר ארוך

ולאורך הצוואר

יש סריגים שמחלקים

את הצוואר לבתים

אנחנו מסתכלים על הגיטרה כך

בגיטרה סופרים את ששת המיתרים

באופן הבא:

מיתר אחד הוא המיתר הדק ביותר.

שמות הצלילים במיתר הראשון:

במיתר הראשון נמצא הצליל מי 

(כמו משקפיים)

זהו צליל ׳פתוח׳

כלאמר לא צריך ללחוץ על הצוואר,

רק לנגן על המיתר המשוחרר

עם יד ימין.

(יד שמאל לא צריכה לעשות דבר)

בבית הראשון נמצא הצליל פה

(כמו פלאפל)

זהו צליל ׳סגור׳

בזמן הלחיצה על הצוואר עם יד שמאל,

ננגן במיתר הראשון עם יד ימין.

הפעם כן צריך ללחוץ על הצוואר,(יד שמאל לוחצת חזק על הבית הראשון)

(יד שמאל לוחצת חזק על הבית השלישי)

בבית השלישי נמצא הצליל סול

(כמו סוללה)

זהו צליל ׳סגור׳

בזמן הלחיצה על הצוואר עם יד שמאל,

ננגן במיתר הראשון עם יד ימין.

(יד שמאל לוחצת חזק על הבית השלישי)

בבית החמישי נמצא הצליל לה

(כמו למה)

זהו צליל ׳סגור׳

בזמן הלחיצה על הצוואר עם יד שמאל,

ננגן במיתר הראשון עם יד ימין.

קוף קטן

תוש תוש היתוש

(יד שמאל לוחצת חזק על הבית השלישי)

בבית הראשון נמצא הצליל דו

(כמו דולפין)

זהו צליל ׳סגור׳

בזמן הלחיצה על הצוואר עם יד שמאל,

ננגן במיתר השני עם יד ימין.

שמות הצלילים במיתר השני:

בבית השלישי נמצא הצליל רה

(כמו רגל של דרקון)

זהו צליל ׳סגור׳

בזמן הלחיצה על הצוואר עם יד שמאל,

ננגן במיתר השני עם יד ימין.

(יד שמאל לוחצת חזק על הבית השלישי)

ציפור כחולה

עורב שחור

לדוד משה היתה חווה

איה איה או

יונתן הקטן

רץ בבוקר אל הגן

הירשמו עכשיו לאתר.

הכנתי לכם המון שירים מדליקים!