house orange.png

אם זו הפעם הראשונה שאתם מנגנים

אני ממליץ להתחיל עם הקלידים 

ליוקללי יש 4 מיתרים

יש צוואר ארוך

ולאורך הצוואר

יש סריגים שמחלקים

את הצוואר לבתים

בית

אנחנו מסתכלים על היוקללי כך

ביוקללי סופרים את ארבעת המיתרים

באופן הבא:

המיתר הראשון נמצא הכי קרוב לריצפה.

במיתר הראשון נמצא הצליל לה

(כמו ׳למה׳)

זהו צליל ׳פתוח׳

כלאמר לא צריך ללחוץ על הצוואר,

רק לנגן על המיתר המשוחרר עם יד ימין.

(יד שמאל לא צריכה לעשות דבר)

המיתר הראשון

לה= למה כחולה

הלמה נמצאת בתוך עיגול

עם הסיפרה ׳0׳ כדי 

להזכיר לנו שהמיתר

הוא פתוח.

הוספתי גם מלבן שחור

שנראה כמו ארובה

כדי להזכיר שהלמה 

נמצאת במיתר הראשון.

במיתר הפתוח השני

יש משקפיים.

בצבע סגול

במיתר השני נמצא הצליל מי

(כמו ׳משקפיים׳)

זהו צליל ׳פתוח׳

אין צורך ללחוץ על הצוואר,

רק לנגן על המיתר המשוחרר עם יד ימין.

(יד שמאל לא צריכה לעשות דבר)

המיתר השני

מי= משקפיים סגולים

המשקפיים נמצאים בתוך עיגול

עם הסיפרה ׳0׳ כדי 

להזכיר לנו שהמיתר

הוא פתוח.

הוספתי גם שני מלבנים שחורים

שנראים כמו ארובות

כדי להזכיר שהמשקפיים 

נמצאות במיתר השני.

במיתר השלישי נמצא הצליל דו

(כמו ׳דולפין׳)

זהו צליל ׳פתוח׳

אין צורך ללחוץ על הצוואר,

רק לנגן על המיתר המשוחרר עם יד ימין.

(יד שמאל לא צריכה לעשות דבר)

המיתר השלישי

דו= דולפין כתום

הדולפין נמצא בתוך עיגול

עם הסיפרה ׳0׳ כדי 

להזכיר לנו שהמיתר

הוא פתוח.

הוספתי גם שלושה מלבנים שחורים

שנראים כמו ארובות

כדי להזכיר שהדולפין

נמצא במיתר השלישי.

במיתר הרביעי נמצא הצליל סול

(כמו ׳סוֹלֶלָה׳)

זהו צליל ׳פתוח׳

אין צורך ללחוץ על הצוואר,

רק לנגן על המיתר המשוחרר עם יד ימין.

(יד שמאל לא צריכה לעשות דבר)

המיתר הרביעי

סול= סוללה צהובה

הסוללה נמצאת בתוך עיגול

עם הסיפרה ׳0׳ כדי 

להזכיר לנו שהמיתר

הוא פתוח.

הוספתי גם ארבעה מלבנים שחורים

שנראים כמו ארובות 

כדי להזכיר שהסוללה

נמצאת במיתר הרביעי.

קוף קטן

כלב מדלג

בלחיצה על הבתים

לאורך צוואר היוקללי, 

אנו יוצרים צלילים חדשים.

כל צליל נשמע שונה... 

אז בואו נגלה אותם:

פה= פלאפל בפיתה

בצבע אדום

הפלאפל נמצא בתוך בית

עם הסיפרה ׳1׳ כדי 

להזכיר לנו ללחוץ בצוואר

היוקללי על הבית הראשון.

הוספתי גם שתי מלבנים שחורים

שנראים כמו ארובות 

כדי להזכיר לנו שהפלאפל

נמצא במיתר השני.

רה= רגל של דרקון

בצבע ירוק

הרגל נמצא בתוך בית

עם הסיפרה ׳2׳ כדי 

להזכיר לנו ללחוץ בצוואר

היוקללי על הבית השני.

הוספתי גם שלושה מלבנים שחורים

שנראים כמו ארובות 

כדי להזכיר לנו שהרגל

נמצא במיתר השלישי.

סוס גדול

לדוד משה היתה חווה

איה איה או

הוא טיפס על העץ

אפרוחים חיפש

הירשמו עכשיו לאתר.

הכנתי לכם המון שירים מדליקים!